PAKUBOX

RPO WM: dla rozwoju Mazowsza

Program dla rozwoju Mazowsza

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu (2 642 993,25) oraz wartość dofinansowania (724137,18)


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu